Sjöviks Vägförening

Årsmöte 2018

.

Mailkonversation samt lägesbeskrivning med kommun - klicka här

 

Information från styrelsen i Sjöviks vägförening.

 

Möte med kommunen har skett angående nedläggning av vägföreningen.

15/04 i Sjöviks bibliotek

06/09 I Stenkullen hos kommunen

24/10 i Sjöviks bibliotek (kommande)

 

Styrelsen har haft 2 möten med kommun och kommer att ha ytterligare 1 möte den 24/10. Mötena har gällt processen för övertagandet av Sjöviks vägförenings vägar. På grund av det har byts personal på kommunen har detta dragit ut på tiden, då det är ny personal som har hand om handläggningen.

Som en konsekvens av det har det även blivit en fördröjning i processen med Lantmäteriet.

 

 

 

 

Mailkontakt: info@sjoviks-vf.se

Sjöviks Vägförening - postgirokonto 360530-0

Nyheter

 

13 april 2016 »

Årsmötet blir den 18 maj 2016, kl 18.30 i supportlokalen.

 

12 april 2016 »

Mailkonversation med kommun uppdaterad med mer info.

 

10 sept 2015 »

Mailkonversation med kommun finns nu under fliken "Hem".

 

 7 juli 2015 »

Årsmötesprotokoll 2015 finns nu under fliken "Mötesprotokoll och stadgar".

 

28 aug 2014 »

Årsmötesprotokoll 2014 finns nu under fliken "Mötesprotokoll och stadgar".

 

14 april 2014 »

Årsmötet blir den 4 juni 2014, kl 18.30 i supportlokalen.

 

31 juli 2013 »

Årsmötesprotokoll 2013 finns nu under fliken "Mötesprotokoll och stadgar".