Sjöviks Vägförening

INFORMATION

 Konstituerande styrelse verksamhetsåret 2022/2023


Ordföranden Göran Ekblom         0703-167316 Kassör Jeanette Calvert               0706-485003 Vägmästare Peter Wendbladr      031-732936 Sekreterare/IT Anki w Sjöswärdh 0702-276735 Ledamot Bernt Calvert                 0705-834426 Ledamot Robert Johnsson          0707-096567

                                   Nyheter

2022


Protokoll från årsmötet 
Finns hos sekreteraren


Årsmöte den 31/05-2022 kl.18:30 i lokalen.
Verksamhetsberättelse, Årsredovisning samt dagordning kommer att läggas ut c:a 1 vecka innan årsmötet. 

   Välkomna önskar Styrelsen
2021

INFORMATION


ÅRSMÖTE

  Välkommen på årsmöte den 01/06 kl.18.30 i lokalen.
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning kommer att läggas ut på hemsidan senast 10 dagar innan mötet.

                           Välkomna önskar styrelsen
Orsaken till att det inte har lagts ut någon ny information på en längre tid beror på att det inte har funnits någon ny information att lägga ut.


Ordföranden och Vägmästaren har haft fortsatt kommunikation med ansvarig på kommunen. Tyvärr har vi återigen haft oturen att den personen nu har slutat och att vägföreningen har fått en ny kontakt. 
Representanter från vägföreningen kommer att ha ett möte med kommunens representant den 22/04. 

Vi återkommer när vi har ny information 
Information från mötet den 22/04 kommer att tas upp på årsmötet.


2020

Vägföreningen har fått en förfrågan om förlängningen av Torstövägen är en bilväg eller gångväg. 
Det är en gångväg och den är övertagen av kommunen.

----------------------

ÅRSMÖTE den 22/05 i lokalen kl.18:30 

Annonsering kommer även att ske i Lerums Tidning, genom annonser och på Facebook. 
Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Dagordning kommer att läggas ut innan mötet. 

Välkomna önskar styrelsen.


Uppdatering 2019-04-17

Tyvärr har processen stått still sedan tidigare möten med kommunen, pga sjukdom hos ansvarig på kommunen. Vägföreningen har varit i kontakt med kommunen ett antal gånger för att komma vidare i processen. 


Information från styrelsen i Sjöviks vägförening -2019.


Möte med kommunen har skett angående nedläggning av vägföreningen.

15/04-2019 i Sjöviks bibliotek

06/09-2018 I Stenkullen hos kommunen

24/10-2018 i Sjöviks bibliotek (kommande)


Styrelsen har haft 2 möten med kommun och kommer att ha ytterligare 1 möte den 24/10.  Mötena har gällt processen för övertagandet av Sjöviks vägförenings vägar. På grund av det har byts personal på kommunen har detta dragit ut på tiden, då det är ny personal som har hand om handläggningen.

Som en konsekvens av det har det även blivit en fördröjning i processen med Lantmäteriet.


13 april 2016 »

Årsmötet blir den 18 maj 2016, kl 18.30 i supportlokalen.


12 april 2016 »

Mailkonversation med kommun uppdaterad med mer info.


10 sept 2015 »

Mailkonversation med kommun finns nu under fliken "Hem".


 7 juli 2015 »

Årsmötesprotokoll 2015 finns nu under fliken "Mötesprotokoll och stadgar".


28 aug 2014 »

Årsmötesprotokoll 2014 finns nu under fliken "Mötesprotokoll och stadgar".


14 april 2014 »

Årsmötet blir den 4 juni 2014, kl 18.30 i supportlokalen.


31 juli 2013 »

Årsmötesprotokoll 2013 finns nu under fliken "Mötesprotokoll och stadgar".