Sjöviks Vägförening

Mötesprotokoll och Stadgar.

Nedan finner ni det sista årsmötesprotokollet och föreningens stadgar.

Dessa filer är nedladdningsbara och sparade som pdf-format vilket medför att de öppnas med ex programmet "Adobe Acrobat Reader DC" vilket är ett gratisprogram som finns för nedladdning på https://get.adobe.com/se/reader/.

Årsmötesprotokoll 2020 klicka här

Mailkontakt: info@sjoviks-vf.se

Sjöviks Vägförening - postgirokonto 360530-0

Info


12 april 2016 »

Mailkonversation med kommun uppdaterad med mer info.


10 sept 2015 »

Mailkonversation med kommun finns nu under fliken "Hem".


7 juli 2015 »

Årsmötesprotokoll 2015 finns nu här  - klicka på länken-


28 aug 2014 »

Årsmötesprotokoll finns nu här på hemsidan.


31 juli 2013 »

Årsmötesprotokoll finns nu här på hemsidan.