Sjöviks Vägförening

Styrelsen.

Styrelsen består idag av 6 medlemmar - ordförande, kassör, sekreterare, vägmästare och två stycken ledamöter.

Till vår hjälp har vi dessutom två stycken revisorer som granskar räkenskapet för föregående räkenskapsår.

Nedan ser du vilka vi är och hur du får kontakt med oss.

Ordförande                     Kassör                              Sekreterare och IT           Vägmästare

 

Göran Ekblom                Jeanette Calvert              Anki W Sjöswärdh          Peter Wendeblad

Tel: 0703 -167316           Tel:0706-485003             Tel: 0702-276735        Tel: 0302-430 23

                                         Ledamot                          IT-ansvarig     

 

                                        Robert Johnsson           Vakant

                                        Tel: 0302-432 56              Tel:             

                                                     Mailkontakt: info@sjoviks-vf.se

                            Sjöviks Vägförening - postgirokonto 360530-0

17 juni 2018

Valdes

Peter Wendeblad till vägmästare ytterligare 2 år.

Anki W Sjöswärdh valdes till sekreterare och IT-ansvarig ytterligare på 2 år.

Jonas Larsson till revisor ytterligare 2 år.

 

2 juni 2015 »

Valdes 2 ledamöter på 2 år - Göran E och Jeanette C. Platsen som IT-ansvarig är vakant då mötet inte kunde finna någon till denna post.

 

26 maj 2011 »

Valdes 3 ledamöter på 2 år - Göran E, Jeanette C och Peter S.

 

27 maj 2010 »

Valdes 3 ledamöter på 2 år - Peter W, Anki W och Robert J.

 

28 maj 2009 »

Valdes 3 ledamöter på 2 år - Göran E,  Jeanette C och Peter S.