Sjöviks Vägförening

Styrelsen.

Styrelsen består idag av 6 medlemmar - ordförande, kassör, sekreterare, vägmästare och två stycken ledamöter.

Till vår hjälp har vi dessutom två stycken revisorer som granskar räkenskapet för föregående räkenskapsår.

Nedan ser du vilka vi är och hur du får kontakt med oss.

Ordförande                     Kassör                                Sekreterare och IT           Vägmästare


Göran Ekblom                Jeanette Calvert                Anki W Sjöswärdh           Peter Wendeblad

Tel: 0703 -167316           Tel:0706-485003                 Tel: 0702-276735             Tel: 0302-430 23

                                         Ledamot                          IT-ansvarig     


                                        Robert Johnsson           Vakant

                                        Tel: 0302-432 56              Tel:             

                                                     Mailkontakt: info@sjoviks-vf.se

                            Sjöviks Vägförening - postgirokonto 360530-0

17 juni  2018

Valdes

Peter Wendeblad till vägmästare ytterligare 2 år.

Anki W Sjöswärdh valdes till sekreterare och IT-ansvarig ytterligare på 2 år.

Jonas Larsson till revisor ytterligare 2 år.


2 juni 2015 »

Valdes 2 ledamöter på 2 år - Göran E och Jeanette C. Platsen som IT-ansvarig är vakant då mötet inte kunde finna någon till denna post.


26 maj 2011 »

Valdes 3 ledamöter på 2 år - Göran E, Jeanette C och Peter S.


27 maj 2010 »

Valdes 3 ledamöter på 2 år - Peter W, Anki W och Robert J.


28 maj 2009 »

Valdes 3 ledamöter på 2 år - Göran E,  Jeanette C och Peter S.